Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Vyhlášky

Zasedání ZO

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Zápis č. 1/2020 ze dne 12.2.2020 17.02.2020

Veřejné vyhlášky, dražební vyhlášky

Výběrová řízení

Rozpočet a rozpočtová opatření

Veřejnoprávní smlouvy

Ostatní

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Omezení úředních hodin 25.03.2020
Ministerstvo zdravotnictví-mimořádné opatření - prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID - 19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 11.03.2020
Výsledky fotbal - SK Žiželice 04.12.2019
Sazebník úhrad za poskytování informací 18.11.2019
Terénní programy v regionu MAS Zálabí 23.08.2019
MěÚ Kolín, odbor životního prostředí - upozornění - obecná prevence 08.08.2019 31.12.2020
EKO-KOM, a.s. - osvědčení o úspoře emisí 25.07.2019
Schválený závěrečný účet 2018 21.06.2019
Obec Žiželice FIN 2 -12 r. 2018 22.05.2019
Obec Žiželice rozvaha r. 2018 22.05.2019
Obec Žiželice výkaz zisku a ztráty 22.05.2019
Obec Žiželice příloha r. 2018 22.05.2019
Základní škola Žiželice - účetní sestavy rok 2018 21.05.2019
Mateřská škola - účetní sestavy rok 2018 21.05.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žiželice za rok 2018 21.05.2019
Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2018 21.05.2019
Připojení nemovitostí " Žiželice splašková kanalizace 2.etapa" 24.04.2019
Ministerstvo zemědělství odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů: veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 03.04.2019 31.12.2022
UZSVM Kolín - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 20.03.2019
Kůrovec ničí naše lesy - výzva pro vlastníky lesů 01.03.2019
Informace - UNITED ASSISTANCE a.s. -domácí asistence v případě úniku vody za vodoměrem 31.07.2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žiželice za rok 2017 02.07.2018
Obec Žiželice - Fin 2-12 rok 2017 02.07.2018
Obec Žiželice- rozvaha 2017 02.07.2018
Obec Žiželice - výkaz zisku a ztráty rok 2017 02.07.2018
Obec Žiželice - Příloha r. 2017 02.07.2018
Obec Žiželice- závěrečný účet za rok 2017 02.07.2018
Rozpočtový výhled rok 2018 - 2020 22.12.2017
Schválený závěrečný účet Obce Žiželice za rok 2016 30.06.2017
Fin 2-12 r. 2016 Obec Žiželice 30.06.2017
Rozvaha r. 2016 - Obec Žiželice 30.06.2017
Výkaz zisku a ztráty r. 2016 - Obec Žiželice 30.06.2017
Příloha r. 2016 - Obec Žiželice 30.06.2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žiželice za rok 2016 30.06.2017
Mateřská škola - účetní sestavy r. 2016 30.06.2017
Základní škola Žiželice - účetní sestavy r. 2016 30.06.2017
UZSVM - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN(neznámý vlastnik) 10.04.2014 31.12.2024
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK