Obsah

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat

 • ústně – v kanceláři Obecního úřadu Žiželice
 • písemně – osobně v kanceláři Obecního úřadu nebo poštou na adresu:
  Obecní úřad Žiželice
  Masarykovo nám. 1
  28129 Žiželice
 • e-mailem: 
 • elektronickým podáním: 
 • telefonicky na tel. čísle: 321 789 137
   

úřední hodiny kanceláře Obecního úřadu Žiželice
pondělí: 7.30 - 11.30 12.00 - 17.00  
středa: 7.30 - 11.30 12.00 - 17.00