Navigace

Obsah

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Žiželice

2.

Důvod a způsob založení

Obec Žiželice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo - 8 členů

Státní správa
Miroslav Štěrba - starosta
Václav Kunc - místostarosta

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Žiželice
Masarykovo nám. 1
28129 Žiželice
 

Kontakt starosta: 725 707 252    
Kancelář starosty: 321 789 137    
Kancelář: 321 789 137    
Fax:      
E-mail: zizelice@volny.cz
Internet. stránky: www.zizelice.cz

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Žiželice
Masarykovo nám. 1
28129 Žiželice

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Žiželice
Masarykovo nám. 1
28129 Žiželice

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí 7.30 - 11.30 12.00 - 17.00  
Středa 7.30 - 11.30 12.00 - 17.00  

4.4.

Telefonní čísla

Kancelář
Tel: 321 789 137
mobil: 602 563 180
Kancelář starosty
Tel: 321 789 137
Mobil: 725 707 252
e-mail: zizelice@volny.cz

4.5.

Čísla faxu

--

4.6.

Adresa internetové stránky

www.zizelice.cz

4.7.

Adresa e-podatelny

zizelice@volny.cz

4.8.

Další elektronické adresy

datová schránka : 4rjjd3z

5.

Bankovní spojení

název banky  ČSOB Chlumec nad Cidlinou a.s.
číslo účtu/kód banky: 187 981 338/0300

6.

00235962

7.

DIČ

CZ 00235962

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

8.2.

Rozpočet

 

Rozpočet na rok 2010
Rozpočet na rok 2009
Rozpočet na rok 2008
Rozpočet na rok 2007
Rozpočet na rok 2006

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Žiželice

 

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Žiželice

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Žiželice vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.            zde

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy       zde

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Žiželice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2018zde

Výroční zpráva za rok 2017zde

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2009
Výroční zpráva za rok 2008
Výroční zpráva za rok 2007
Výroční zpráva za rok 2006
Výroční zpráva za rok 2005