Navigace

Obsah

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Žiželice

2.

Důvod a způsob založení

Obec Žiželice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo - 11 členů

Státní správa
Ing. Radan Eliáš - starosta
Antonín Kubů - místostarosta

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Žiželice
Masarykovo nám. 1
28129 Žiželice
 

Telefon:      
Kancelář starosty: 321 789 217 mobil:  
Kancelář: 321 789 137    
Fax: 321 789 217    
E-mail: zizelice@volny.cz
Internet. stránky: www.zizelice.cz

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Žiželice
Masarykovo nám. 1
28129 Žiželice

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Žiželice
Masarykovo nám. 1
28129 Žiželice

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí 7.30 - 11.30 12.00 - 17.00  
Středa 7.30 - 11.30 12.00 - 17.00  

4.4.

Telefonní čísla

Kancelář
Tel: 321 789 137
Fax: 321 789 217
Kancelář starosty
Tel: 321 789 217
Mobil:  
e-mail: zizelice@volny.cz

4.5.

Čísla faxu

Fax: 321 789 217

4.6.

Adresa internetové stránky

www.zizelice.cz

4.7.

Adresa e-podatelny

zizelice@volny.cz

4.8.

Další elektronické adresy

 

5.

Bankovní spojení

název banky a.s.
číslo účtu/kód banky: 123456789/0111

6.

 

7.

DIČ

 

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

8.2.

Rozpočet

Rozpočet na rok 2010
Rozpočet na rok 2009
Rozpočet na rok 2008
Rozpočet na rok 2007
Rozpočet na rok 2006

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Žiželice

 

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Žiželice

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Žiželice vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.            zde

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy       zde

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Žiželice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2009
Výroční zpráva za rok 2008
Výroční zpráva za rok 2007
Výroční zpráva za rok 2006
Výroční zpráva za rok 2005