Navigace

Obsah

TRADICE A VÝVOJ ČASPV

Česká asociace Sport pro všechny

 • Činnost České asociace Sport pro všechny navazuje na snahy našich předchůdců přiblížit a zpřístupnit tělesnou výchovu a sport široké veřejnosti. Hlásíme se k odkazu dr. Miroslava Tyrše i jeho následovníků.
 • Počátek tradic ČASPV můžeme klást do začátků minulého století, kdy se ve světě i u nás formovalo pojetí moderní tělesné výchovy a sportu.
 • od roku 1949 (po zrušení Sokola) byla Základní tělesná výchova (ZTV) pokračováním sokolské tradice v nových podmínkách.
 • v roce 1974 došlo znovu ke změně názvu, na Československý svaz základní a rekreační tělesné výchovy (ZRTV)
 • Na podzim 1989 se začaly hýbat ledy i v tělovýchově.ZRTV přechází pod Český svaz Tělesné výchovy. Svou činnost současně obnovila Česká obec sokolská.
 • V roce 1992 bylo ukončeno členství ČSZRTV a vznikl Sport pro všechny, asociace rekreační tělesné výchovy a sportu ASPV - www.CASPV.cz
   

TRADICE A VÝVOJ ASPV V ŽIŽELICÍCH

 • Vývoj naší organizace ASPV koresponduje s vývojem v naší republice. Vychází z činnosti Sokola, který má v Žiželicích dlouholetou tradici s bohatou tělovýchovnou činností. Po roce 1949, kdy byla činnost Sokola opět a na dlouho zakázána, dochází v roce 1953 k přejmenování místního spolku na TJ Slavoj Žiželice. Náčelníkem je bratr Ladislav Suchánek. Žactvo cvičí ve škole v tzv. Školní tělovýchovné jednotě, dorost a dospělí cvičí v Sokolovně.
 • V roce 1958 se náčelnicí Slavoje stává učitelka Květa Jeriová. Ve funkci střídá Bohumila Drtinu, učitele střední školy. Náčelnicí je až do roku 1988. V čele této organizace stojí plných 30 let.
 • Na její místo náčelnice ZRTV nastupuje Jana Matějčková a je jí do r. 1995.
 • Od roku 1995 do současnosti pracuje jako náčelnice ZRTV, nyní ASPV Mirka Tomešová.
 • Do roku 1977 se cvičí hlavně v Sokolovně. Po jejím odstavení a zbourání, ke kterému došlo v lednu 1977 kvůli výstavbě Kulturního domu, se cvičí v tělocvičně ZŠ
 • Dne 25.11.1988 byla otevřena nová Sportovní hala a všechny oddíly ZRTV se podílely tělovýchovným vystoupením na slavnostním programu. Od té doby se cvičí v nové hale, pouze oddíly nejmladších dětí cvičí přes zimní období v tělocvičně ZŠ.
 • V roce 1998 začíná i u nás cvičení aerobiku a stepaerobiku.
 • V září roku 2005 je přebudována posilovna v hale na „Fitko“ a zavedeno zdravotní cvičení na velkých míčích tzv Gymballech.
   

SOUČASNOST ASPV ŽIŽELICE

 • Naším cílem je získat k pravidelnému cvičení a sportování co nejvíce dětí, mládeže i dospělých. Základem všech cvičení je všeobecná gymnastika, která podporuje správné držení těla a sportovní hrykteré rozvíjejí dětskou všestrannost. Dospělí si prostřednictvím tělesné výchovy a sportu snaží udržet dobrou kondici a zároveň se odreagovat od denních starostí.
 • Naše jednota měla v roce 2006-07 celkem 89 členů, z toho 31 žen a 58 dětí L
 • V roce 2006-2007 se cvičilo v těchto oddílech:
       ◦ Rodiče a děti – děti od 1-4 roků, cvičitelka Iveta Jirousková
       ◦ Předškolní žactvo – věk 4-6 roků,cvičitelky Jana Hradecká, Eva Beranová
       ◦ Mladší žactvo – věk 6-8 roků, cvičitelka Pavlína Štechová
       ◦ Starší žactvo – věk 8-12 roků, cvičitelka Lenka Hradecká
       ◦ Aerobik + Step aerobik – kondiční cvičení, cvičitelka Mirka Tomešová
       ◦ Gymball (cvičení na míčích) – zdravotní cvičení, cvičitelka Lenka Hradecká
   

PRAVIDELNÉ AKCE

 • Mimo pravidelné cvičení jedenkrát v týdnu pořádá oddíl sportovní i společenské akce pro děti i dospělé. Většinou jsou tyto akce dobře známy, neboť mnohé už mají dlouhou, jiné kratší tradici. Jsou to :
 • PAMĚŤOVÝ BĚH OKOLO HALY – se koná vždy začátkem září a zahajuje cvičební sezonu. Závěrečnou a nejatraktivnější tečku závodu zajišťují hasiči ukázkami svojí hasičské techniky.
 • ŽÍŽALA CUP – na jaře a na podzim jako doplněk cvičení se ženy věnují cyklovyjížďkám za poznáním do okolí Žiželic. Je to otevřený, nesoutěžní a pohodový cykloseriál vyjížděk i pro veřejnost.
 • ŽIŽELICKÉ KOLO PODZIMNÍ – zakončuje tuto cyklistickou sezonu, sponzorem je firma Crocodille.
 • VYBÍJENÁ - místní, okresní a krajské kolo probíhá v říjnu a listopadu a je určeno dětem do 14 ti let
 • MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA – je tradičně pořádána v předvánočním čase s tělovýchovným vystoupením všech oddílů, ženy nevyjímaje.
 • HALOVÝ ČTYŘBOJ – je pořádán v měsíci únoru a jeho disciplíny člunkový běh, skok z místa do dálky, skok z místa do výšky a hod na cíl prověří sportovní úroveň dětí
 • DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL – je největší společenskou akcí s veselými klauny, kteří se starají o zábavu dětí. Bohatá tombola je zajištěna díky sponzorům z řad místních podnikatelů.
 • ŽIŽELICKÉ KOLO JARNÍ - zahajuje cyklistickou sezonu. Sponzorem je opět firma Crocodille.
 • POCHOD OKOLO ŽIŽELIC – je již tradičně spjat se začátkem května, letos to byl již 30. ročník.
 • ATLETIKA – místní a okresní kola připadají také na měsíc květen.
 • SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ V JIČÍNĚ – se konalo poprvé a náplní byla cyklistika, aerobik a aquaerobik.
 • Cvičení se končí v červnu. Děti výletem a opékáním vuřtů, ženy se rozloučí AE show.